Vergoeding 2017

Basispakket zorgverzekering
Dieetadvisering omvat voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten, zoals diëtisten die plegen te bieden, wordt uit het basispakket vergoed tot een maximum van drie behandeluren per kalenderjaar. Dit gaat echter wel ten koste van het verplicht eigen risico voor iedere verzekerde van achttien jaar of ouder, dat met ingang van 2017 is vastgesteld op €385,- per kalenderjaar.

Aanvullende zorgverzekering
Vergoedingen dieetadvisering vanuit de aanvullende verzekering 2017
(Bron: Nederlandse Vereniging van Diëtisten)

Ketenzorg
In 2017 hoeft u géén eigen risico te betalen voor dieetadvisering vanuit de ketenzorg Ketenzorg Friesland BV.

Tarieven 2017

Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars contracten gesloten, hiervoor gelden verschillende tarieven. Krijgt u uw consulten vergoed? Wij declareren voor u de kosten bij uw zorgverzekeraar, u ontvangt hiervoor géén rekening.

In 2017 is het tarief voor niet gecontracteerde zorg of niet te declareren tijd € 15,00 per kwartier. Dit is vrijwel gelijk aan het tarief dat de grootste zorgverzekeraars hanteren. Voor de consulten betekent dit het volgende:

Eerste consult
(gesprek van 60 min en 30 min uitwerktijd)
€ 90,00
Vervolgconsult
(gesprek van 20 min en 10 min uitwerktijd)
€ 30,00
Kort vervolgconsult
(gesprek van 10 min en 5 min uitwerktijd)
€ 15,00
Telefonisch of e-mail consult
(10 min en 5 min uitwerktijd)
€ 15,00
Extra toeslag voor huisbezoek € 27,50

Restitutiepolis of geen vergoeding
Wanneer wij onze zorg niet kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar, ontvangt u van ons een schriftelijke factuur. De betalingstermijn hiervoor is 14 dagen na factuurdatum.

Betaalgegevens
Bankrekening: 142667196
IBAN: NL74 RABO 0142 6671 96

Een afspraak wijzigen of annuleren
U kunt een gemaakte afspraak tot uiterlijk 24 uur van tevoren schriftelijk of telefonisch annuleren. Bij een niet nagekomen afspraak brengen wij de consulttijd in rekening. Deze kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.