Klachten

Klachten

Sinds 1 januari 2016 is Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zorg van kracht. Hierin staat beschreven wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg.

Wanneer u niet tevreden bent over onze zorg, verzoeken wij altijd eerst contact met ons op te nemen, zodat wij in goed overleg uw klacht kunnen verhelpen.

Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot het Klachtenloket Paramedici. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of via info@klachtenloketparamedici.nl.