Tarieven en vergoedingen

Vergoedingen
Bij een verwijzing van de huisarts voor dieetadvisering heeft u recht op een vergoeding van de eerste drie behandeluren. Daarnaast heeft u mogelijk recht op behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering. Raadpleeg altijd uw polisvoorwaarden of vraag het rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar.

Tarieven
Voor niet gecontracteerde zorg, rekenen wij een tarief van 36,50€ per consult (30 min).