Over ons


Praktijkgegevens

Postadres
Sonja Methorst Voedings- en dieetadvies
Postbus 734 
8901 BM Leeuwarden

tel. (06) 50 44 95 20
fax. (058) 843 23 94

AGB-code 
24050972

Kamer van Koophandel Leeuwarden
01126763

IBAN
NL74 RABO 0142 6671 96

Diëtisten

Mevr. Sonja Methorst
AGB 24000135
KP 19904571389
EMAIL sonja@sonjamethorst.nl

Mevr. Aukje Altenburg
AGB 24101979
KP 19106135789
EMAIL aukje@sonjamethorst.nl

Al onze diëtisten zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Netwerk

Lid van het NCV-Diëtistennetwerk

Ketenzorg Friesland

Arts en zorg (Health Angels B.V.)