Tarieven en vergoedingen


Directe toegankelijkheid diëtist (DTD)

Vanaf 1 september 2011 is de behandeling van een diëtist vrij toegankelijk. Een verwijzing van een arts is niet wettelijk verplicht.

Tarieven 2024

Voor niet gecontracteerde zorg en advies zonder verwijzing, rekenen wij een tarief van €42,50 per consult (30 min). Een intakegesprek duurt 60 minuten en heeft 30 minuten uitwerktijd; de kosten hiervoor zijn €127,50

Vergoedingen

Voor 2023 hebben wij contracten afgesloten met vrijwel alle grote zorgverzekeraars.

Bij een verwijzing van de huisarts voor dieetadvisering heeft u altijd recht op een vergoeding van de eerste drie behandeluren. Daarnaast heeft u mogelijk recht op behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering.

Adviezen en ondersteuning bij voeding en eetgewoonten kunnen onderdeel zijn van ketenzorg. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij diabetes, COPD en cardiovasculair risicomanagement. Deze zorg wordt volledig vergoed en valt niet onder het eigen risico.

Raadpleeg altijd uw polisvoorwaarden en informeer bij voorkeur vooraf bij uw zorgverzekeraar. Uw verwijzer of diëtist kan u hiermee van dienst zijn.

Zorgwijzer overzicht zorgvergoeding diëtist (update 2024)